Gezonde Families in de wijk! is een outreachend project met als doelgroep: kwetsbare jongeren. Het project wordt uitgevoerd in opdracht van de GGD, in het kader van Gezond in de Wijk en onder toezicht van de gemeente Apeldoorn.

Doelstelling: een specifieke groep jongeren die hulp nodig heeft, vinden, coachen en hulpverlening laten accepteren. Dit project wordt uitgvoerd door professionals van Kémi Ra en een peer-group. De peer-group bestaat ervaringsdeskundigen en hebben al contacten met de doelgroep.

Daarnaast biedt het project ondersteuning aan organisaties die bezig zijn met jeugd. Deze ondersteuning is in de vorm van helpen bij het bereiken en betrekken van moeilijk beireikbare cliënten. Ook orgniassert Kémi workshops voor professionals om kennis en ervaring van het project over te dragen. Vraag naar het rooster van de workshops: info@kemi.cc

Project is eind 2018 afgerond: “Wij spreken onze waardering uit voor de wijze waarop het project is uitgevoerd, geëvalueerd en gedeeld met het maatschappelijk middenveld. Het project geeft waardevolle (methodische) inzichten.” Aldus de opdrachtgever

Project is als een goed praktijkvoorbeeld voorgedragen door Pharos