Smeerolie voor de draaiende machines!

Apeldoorn telde begin 2022 ongeveer 17.000 inwoners uit niet-westerse landen en ongeveer 14.000 inwoners uit westerse landen. De grote diversiteit onder deze mensen zorgt voor extra inspanningen van professionele organisaties in Apeldoorn.

Kémi heeft een groep intermediairs gevormd die professionele organisaties kan bijstaan bij hun werk met etnische groepen in Apeldoorn.

De inzet van de intermediairs moet gezien worden als smeerolie voor het werken van professionals met etnische groepen.

De Intermediairs: professionals en vrijwilligers van Kémi Ra, hebben dezelfde achtergrond als die van de cliënten. Zij wonen de gesprekken tussen de professionele organisaties en hun cliënten bij en leggen, wanneer nodig, huisbezoeken af bij cliënten. Zij vertellen over hoe het in Nederland werkt en voorzien de cliënten van informatie over de werkwijze van professionele organisaties.

De Intermediairs worden door Kémi Ra gecoacht en bijgeschoold op de volgende gebieden:

> migratie- en integratieproblemen;
> de verhouding tussen waarden in NL en waarden uit andere culturen;
> communicatietechnieken voor het benaderen en betrekken van etnische groepen;
> ethiek, privacy, grenzen en de westerse humane kijk op mensen;
> de sociale kaart van Apeldoorn.

Bij conflicten treden de leden van Kémi Ra op als bemiddelaars.

Op dit moment heeft Kémi 29 intermediairs die communiceren in de volgende talen: Arabisch (Egyptisch, Eritrees, Libanees, Marokkaans en Syrisch), Beloetsji, Berbers, Bulgaars, Chinees, Dari, Engels, Farsi, Frans, Hindi, Hongaars, Kinyarwanda, Kirundi, Koerdisch-Turkije, Kurmanji, Lingala, Oekraïens, Sorani, Pashtu, Pools, Portugees, Russisch (Afghaanse herkomst), Somalisch, Spaans, Swahili, Tigrinya en Turks.

Denk je dat jouw organisatie baat kan hebben bij Intermediairs, neem dan gerust contact op met Ragaiy Sinout: 06 – 44 77 80 84 of via de mail: ragaiy@kemi.cc