Smeerolie voor de draaiende machines!

Apeldoorn telde begin 2022 ongeveer 17.000 inwoners uit niet-westerse landen en ongeveer 14.000 inwoners uit westerse landen. De grote diversiteit onder deze mensen zorgt voor extra inspanningen van professionele organisaties in Apeldoorn.

Kémi heeft een groep intermediairs gevormd die professionele organisaties kan bijstaan bij hun werk met etnische groepen in Apeldoorn.

De inzet van de intermediairs moet gezien worden als smeerolie voor het werken van professionals met etnische groepen.

De Intermediairs: professionals en vrijwilligers van Kémi Ra, hebben dezelfde achtergrond als die van de cliënten. Zij wonen de gesprekken tussen de professionele organisaties en hun cliënten bij en leggen, wanneer nodig, huisbezoeken af bij cliënten. Zij vertellen over hoe het in Nederland werkt en voorzien de cliënten van informatie over de werkwijze van professionele organisaties.

De Intermediairs worden door Kémi Ra gecoacht en bijgeschoold op de volgende gebieden:

> migratie- en integratieproblemen;
> de verhouding tussen waarden in NL en waarden uit andere culturen;
> communicatietechnieken voor het benaderen en betrekken van etnische groepen;
> ethiek, privacy, grenzen en de westerse humane kijk op mensen;
> de sociale kaart van Apeldoorn.

Bij conflicten treden de leden van Kémi Ra op als bemiddelaars.

Op dit moment heeft Kémi 36 intermediairs die communiceren in de volgende talen: Arabisch (Egyptisch, Eritrees, Libanees, Marokkaans en Syrisch), Beloetsji, Berbers, Bulgaars, Chinees, Dari, Engels, Farsi, Frans, Joegoslavisch, Hindi, Hongaars, Kinyarwanda, Kirundi, Koerdisch-Turkije, Kurmanji, Lingala, Oekraïens, Sorani, Pashtu, Pools, Portugees, Russisch (Afghaanse herkomst), Roemeens, Soemalisch, Spaans, Swahili, Tigrinya en Turks.

Denk je dat jouw organisatie baat kan hebben bij Intermediairs, neem dan gerust contact op met Ragaiy Sinout: 06 – 44 77 80 84 of via de mail: ragaiy@kemi.cc

Werkwijze:

Wij vragen jullie nadrukkelijk de volgende werkwijze in acht te nemen:

 • Stuur jouw vraag altijd via de mail: bo@kemi.cc BO staat, spreekt voor zich, voor Basisonderwijs, vo@kemi.cc Voortgezet, stimenz@kemi.cc voor Stimenz, mee@kemi.cc voor Mee Veluwe en Inwonersondersteuning in de wijk Zuid-Oost, zorg@kemi.cc voor Kleurrijke Zorg, cjg@kemi.cc voor het Centrum voor Jeugd en Gezin en info@kemi.cc voor overige. Dus altijd vraag je naar een Intermediair via Kémi en niet rechtsreeks aan de Intermediair.
 • In het mailtje zet je de naam en adres van school, of waar het gesprek plaatsvindt, de taal die je nodig hebt, datum en tijdstip van het gesprek.
 • Iets over de inhoud van het gesprek helpt ons zeker bij het selecteren van een Intermediair.
 • Je krijgt van ons via de mail een naam en een telefoonnummer. Het is altijd gewenst als je de intermediair even belt, een paar dagen van tevoren, en de afspraak bevestigt.
 • Denk je dat jouw cliënt jouw afspraak kan vergeten, laat dan de Intermediair de afspraak namens jou bevestigen met jouw cliënt. Zij spreken namelijk dezelfde moedertaal.
 • Sommige Intermediairs werken in ploegendienst en zijn niet alle dagen beschikbaar. Spreek met hen gerust een geschikt moment af voor jouw gesprek op school.
 • Plan je tijdens een gesprek nog een vervolggesprek met dezelfde ouders en dezelfde intermediair, stuur aub alsnog een mailtje met jouw verzoek. Voor het geval dat de Intermediair ziek of verhinderd wordt, weten wij waar/wanneer en bij wie een vervanging nodig is. Doe dat alstublieft altijd!
 • Neem extra tijd met de intermediair om haar/hem te vragen over het gesprek met de ouders. Zo bouw je ook interculturele kennis op. Wij zijn blij als een professional vele interculturele vaardigheden toe-eigent. Kémi maakt zich graag overbodig 🙂
 • Complementen die via de mail/telefoon komen, worden direct overgebracht aan de Intermediair! Mocht je verbeterpunten hebben, zet die ook op een mailtje. Wij gebruiken die graag voor onze trainingen. Wij proberen altijd te voorkomen dat de Intermediair onzeker wordt door feedback. Maak je dus hierover geen zorgen 🙂
 • Wil je een uitnodigingsbrief laten vertalen, zet die dan even op de mail. Vaak brengen wij in overleg met jou wat aanpassingen aan de brief. Hou dus even rekening met de tijd als je een brief vertaald wil hebben.
 • De inzet van de intermediairs is uitsluitend bedoeld voor organisaties waarmee wij afspraken hebben.  Verloskundigen, logopedisten, psychotherapeuten..etc, zijn namelijk commerciële bedrijven. Als wij de ene helpen en de andere niet, is dat oneerlijke concurrentie. Een intakegesprek op school met een logopedist of een psychotherapeut doen onze intermediairs met veel plezier. Mocht een van deze professionals onze hulp, na het intakegesprek, nodig te hebben, moeten zij contact met ons opnemen. Wij hebben voor deze professionals inmiddels een oplossing bedacht 🙂
 • Mocht je een blinde of een slechtziende intermediair ontvangen, denk er even aan dat iemand die intermediair van het taxibusje moet ophalen.
 • Heb je vragen, bel gerust: 06 44 77 80 84. Of mail naar: info@kemi.cc 🙂

Kémi voert meer projecten uit dan de Intermediairs. Je bent altijd welkom op ons bescheiden kantoor aan het Jean Monnetpark 55 voor kopje koffie/thee. Dan vertellen wij jou meer over onze projecten. Ook zonder vragen ben je altijd welkom!

Heb je naar aanleiding van deze informatie nog vragen, stuur even een mailtje naar info@kemi.cc 🙂