Samen voor onze scholen Apeldoorn!

Tussen 2016 en 2019 voerde Kémi Ra het project “VlugThuis” uit. Hierin bad Kémi Ra ondersteuning aan de Internationale Schakel Klas (ISK) van middelbare scholen De Heemgaard, Edisoncollege en op de school Onze Wereld (OW), de school voor alleenstaande minderjarige vluchtelingen. De ondersteuning was gegeven aan docenten, mentoren en begeleiders van leerlingen.

Vanaf 2020 is het project omgedoopd tot "Samen voor onze scholen Apeldoorn"

De ondersteuning is gericht op problemen die voorkomen bij ISK-leerlingen uit de vluchtlanden zoals Syrië, Eritrea, Irak en Afghanistan en in enkele gevallen uit Noord-Afrikaanse landen.

De ondersteuning van Kémi Ra is voornamelijk praktisch en heeft concreet de volgende vormen:

Scholen die op dit moment meedoen aan dit project zijn: De Heemgaard, Edison College, Onze Wereld, Sprengeloo en de Praktijkschool Apeldoorn.

Gezonde Families in de wijk! Bekijk project
Transformatoren voor Begrip Bekijk project
Projecten door Kémi Ra Bekijk meer