Gezonde Families in de wijk!

Gezonde Families in de wijk! is een out-reachend project met als doelgroep:kwetsbare jongeren. Het project wordt uitgevoerd in opdract van de GGD, in het kader van Gezond in de Wijk en onder toezicht van de gemeente Apeldoorn.

Doelstelling: een specifieke groep jongeren die hulp nodig heeft, vinden, coachen en hulpverlening laten accepteren. Dit project wordt uitgvoerd door professionals van Kémi Ra en een peer-group. De peer-group bestaat ervaringsdeskundigen en hebben al contacten met de doelgroep.

Daarnaast biedt het project ondersteuning aan organisaties die bezig zijn met jeugd. Deze ondersteuning is in de vorm van helpen bij het bereiken en betrekken van moeilijk beireikbare cliënten. Ook orgniassert Kémi workshops voor professionals om kennis en ervaring van het project over te dragen. Vraag naar het rooster van de workshops: infono@spmkemi.cc">infono@spmkemi.cc

Het is de planning dat het project eind 2018 afgerond en per 1 januari 2019 overgedragen wordt aan een bestaande grote organisatie.

Project is als praktijkvoorbeeld voorgedragen door Pharos

Gezonde Families in de wijk! Bekijk project
Transformatoren voor Begrip Bekijk project
Projecten door Kémi Ra Bekijk meer