Missie Kémi Ra

Immigratie is een ingrijpend veranderingsproces dat gevolgen heeft voor zowel de migrant als voor de ontvangende samenleving. De grootste uitdaging voor migranten en voor de samenleving is dat iedereen kan meedoen. Echter, sommige mensen zijn beter in staat zich aan te sluiten bij het maatschappelijk verkeer dan anderen. Kémi Ra gelooft dat een goede aansluiting tussen het individu en de maatschappij de hoeksteen is van vrede en welvaart voor iedere maatschappij. Mensen worden beter, voelen zich thuis en geven wat ze kunnen voor een betere toekomst voor zichzelf en voor hun omgeving.
Voor een beter toekomst heb je mensen nodig, eerder dan stenen of technologieën.

Kémi Ra vindt het bereiken en betrekken van mensen erg belangrijk voor het in goede banen leiden van veranderingen die door de migratie optreden in de samenleving. Kémi Ra wil dat mensen zich goed voelen in hun nieuwe land en vanuit hun talenten een bijdrage leveren aan deze samenleving. Creativiteit, actieve betrokkenheid en positieve houding van alle betrokkenen zijn hierin van groot belang. Bereiken, betrekken, versterken en binden zijn kernbegrippen voor de missie van Kémi Ra.

Kémi Ra werkt ook aan ombuigen van overtuigingen om steeds een stap vooruit te zetten naar een betere toekomst!

Kémi Ra houdt zich bezig met de volgende thema`s:

• Integratie; meer inzicht in een menselijk proces.

• Interculturele Communicatie; werken aan een positieve houding.

• Transculturele dilemma`s; zoek de werkelijkheid, dat bevrijdt.

• Polarisatie en Radicalisering; voorkomen is beter dan genezen.