Visie Kémi Ra

Kémi put haar visie uit de oude Koptische spirituele tradities. De Koptische tradities inspireerde de wereld in de eerste 5 eeuwen van onze jaartelling.
De basis principes voor de visie van Kémi komen voort uit drie spirituele Koptische begrippen: Mettanja, Kenonja en Diakonja. 
Lees meer

Missie Kémi Ra

Immigratie is een ingrijpend veranderingsproces dat gevolgen heeft voor zowel de migrant als voor de ontvangende samenleving. De grootste uitdaging voor migranten en voor de samenleving is dat iedereen kan meedoen. Echter, sommige mensen zijn beter in staat zich aan te sluiten bij het maatschappelijk verkeer dan anderen.
Lees meer

Methodiek

Kémi hanteert een algemene methodiek in bijna alle projecten en opdrachten. Deze methodiek of anders gezegd werkwijze bestaat uit de volgende elementen: verkennen, Draagvlak creëren, Interveniëren en Overdragen.
Lees meer

Naam, logo en achtergrond

"Kémi" is het Oudegyptisch woord voor “Het vruchtbare welvarende land” dat volgens Kémi Ra naar Nederland van nu verwijst! 
Lees meer