Polarisatie Preventie

Polarisatie is in de afgelopen jaren een grote maatschappelijke zorg geworden in Nederland. Een actueel voorbeeld ervan is de discussie rondom Zwart Piet. Redelijkheid verdwijnt, niemand luistert naar de ander en iedereen ‘strooit’ met eigen interpretaties en beschuldigingen over en weer. Partijen in de discussie radicaliseren in hun standpunten en gaan over tot verbaal dan wel fysiek geweld.