Projecten

Kémi Ra Consultancy voert diverse projecten uit in opdracht van n organisatie die zich bezig houdt met sociaal-maatschappelijke vraagstukken en de integratie van etnische groepen in Nederland. Een team van bevlogen en betrokken professionals, stagiaires en vrijwilligers zet zich in voor een beter leven voor onze medemensen.

Klik hieronder en lees meer over onze lopende en afgeronde projecten!

Intermediairs voor de toekomst!

Apeldoorn telde begin 2020 ongeveer 15.837 inwoners uit niet-westerse landen. De grote diversiteit onder deze.. Lees meer

Transformatoren voor begrip!

Een vrijwilligersnetwerk van ongeveer 35 ....
Lees meer

Gezonde Families in de Wijk! Afgerond januari 2019!

Gezonde Families in de Wijk! is een out-reachend.......
Lees meer

Nieuw leven in Apeldoorn!

Leerplein055, PCBO en Veluwse Onderwijsgroep zorgen voor het plaatsen van basisschool kinderen uit asiel- en statushoudersgezinnen....
Lees meer

Samen voor onze scholen Apeldoorn!

Doel van het project is....
Lees meer

Stap Vooruit! Afgerond in 2012!

Het project "Stap vooruit!" is speciaal....
Lees meer

Helpdesk Zorg Bindt Apeldoorn! Afgerond dec 2013

Professionals in de zorg doen......
Lees meer

Polarisatie en radicalisering voorkomen!

Polarisatie is in de afgelopen jaren een grote maatschappelijke zorg geworden in Nederland. Een voorbeeld ervan is de discussie rondom Zwart Piet. Redelijkheid verdwijnt, niemand luistert naar de ander en iedereen ‘strooit’ met eigen interpretaties en beschuldigingen over en weer. Partijen in de discussie radicaliseren in hun standpunten en gaan over tot verbaal dan wel fysiek geweld.

Het project wordt uitgevoerd in opdracht van de gemeente Apeldoorn. De methodiek is gebaseerd op het gebruiken van netwerken van professionals en vrijwilligers/ambassadeurs.

Krachtig Kleurrijk Harderwijk! Bijdrage geleverd in 2020!

Wegens Corona besloot Kémi om in 2021 niet bij te dragen aan dit project!

“Krachtig Kleurrijk Harderwijk”

De gemeente Harderwijk biedt de organisaties die deelnemen aan de “Intentieverklaring Krachtig Kleurrijk Harderwijk” advies en ondersteuning in diverse vormen en op diverse gebieden.

De gemeente Harderwijk vroeg aan Kémi Ra om de bovengenoemde organisaties te ondersteunen in de vorm van advies en kennisoverdracht.

Advies: