VlugThuis!

Dit project wordt uitgevoerd in opdracht van de Internationale Schakel Klassen (ISK) van middelbare scholen De Heemgaard, Edisoncollege en Onze Wereld (OW), de school voor alleenstaande minderjarige vluchtelingen.

De uitvoering houdt dit in dat Kemi Ra zijn multiculturele expertise in zet om te bemiddelen tussen scholen, leerlingen en ouders, ouders informeren over onderwijs in Nederland, fungeren als een vraagbaak voor ouders en docenten wat betreft vragen over aanpassingsproblemen in NL en de gevolgen ervan voor het onderwijsproces.

Het project “VlugThuis” heeft nu ruim een jaar gedraaid. De samenwerking tussen de scholen van de ISK (Onderwijs) en Kémi Ra (Integratie) heeft goede resultaten opgeleverd voor zowel het onderwijsproces als voor de leerlingen en hun ouders. Dit heeft er toe geleid dat de drie scholen de samenwerking voort willen zetten tot eind schooljaar 2019. Dit vervolgplan hanteert dezelfde methodiek maar er wordt meer nadruk gelegd op preventief werken.

Gezonde Families in de wijk! Bekijk project
Transformatoren voor Begrip Bekijk project
Projecten door Kémi Ra Bekijk meer