Nieuw leven in Apeldoorn!

Nieuw leven in Apeldoorn!

Leerplein055, PCBO en Veluwse Onderwijsgroep zorgen voor het plaatsen van basisschool kinderen uit asiel- en statushoudersgezinnen.

Directie eerste opvangklassen vroeg Kémi Ra om ondersteuning te geven aan leerkrachten van deze leerlingen in de communicatie met de leerlingen en hun (pleeg-) ouders. Basisschoolleerlingen uit asiel- en statushoudersgezinnen en hun (pleeg-) ouders, noemen wij hierna “de doelgroep”.

Doelstellingen en inzet Kémi Ra

Dit project beoogt:

Projectactiviteiten

De ondersteuning van Kémi Ra krijgt concreet de volgende vormen:

Gezonde Families in de wijk! Bekijk project
Transformatoren voor Begrip Bekijk project
Projecten door Kémi Ra Bekijk meer