Stap Vooruit!

Dit project is afgerond in 2012. Het meerendeel van de deelneemsters voelt nog steeds de positieve veranderingen die dit project in hun leven in NL bracht. Dat horen wij in de toevallige ontmoetingen met deze fantastische mensen.

Het project “Stap vooruit!” is speciaal ontwikkeld voor vrouwelijke migranten die een stapje verder willen dan wat ze denken te kunnen. Stap Vooruit! beoogt moed, zelfdiscipline en andere specifieke vaardigheden bij te brengen, de migrantenvrouwen te helpen bij het kiezen van eigen integratiestrategie en eigen levensdroom (deels) te verwezenlijken.

Kémi Ra werkt ook aan ombuigen van overtuigingen om steeds een stap vooruit te zetten! Een stap vooruit naar een betere toekomst!
Dit project moet door de deelneemsters als een kans ervaren worden. Meedoen aan het project moet onder de doelgroepen gezien worden als een pre en een bijdrage aan het welzijn van individuen, gezinnen en groepen.

Stap Vooruit! is uitgevoerd tussen april 2011 en juni 2012 in opdracht van de gemeente Apeldoorn. Het is een inburgeringsprogramma dat bestond uit 5 onderdelen: Taaltraject, EVC-certificaat-traject, opvoedingsmodules, empowerment-modules en coaching. Bijna alle deelneemsters hebben het EVC-Certificaat gehaald. Het project kende geen enkel geval van uitval!

Gezonde Families in de wijk! Bekijk project
Transformatoren voor Begrip Bekijk project
Projecten door Kémi Ra Bekijk meer