Visie Kémi Ra

Kémi put haar visie uit de oude Koptische spirituele tradities. De Koptische tradities inspireerde de wereld in de eerste 5 eeuwen van onze jaartelling.
De basis principes voor de visie van Kémi komen voort uit drie spirituele Koptische begrippen: Mettanja, Kenonja en Diakonja.

Mettanja: het vernieuwen van gedachten.
Wij doen ons best om te focussen op de zin van ons werk als bedrijf. Staan wij stil bij wat wij wel of niet doen? Zo ja, dan zijn wij op de goede weg. Anders veranderen wij de koers van het “schip”. Wij doen niet aan acquisitie: wanneer wij ergens nodig zijn, worden wij geroepen.
Vanuit de Mettanja-gedachte hechten wij vele waarde aan de doelstellingen van onze opdrachtgevers. Wij accepteren bijvoorbeeld geen opdrachten die ons uitsluitend financieel voordeel opleveren: ons werk moet het leven van anderen ook verbeteren, niet alleen dat van ons.

Kenonja: gemeenschapszin.
Wij geloven dat ieder mens goed is: tenzij deze mens zijn/haar best doet om het tegenovergestelde te bewijzen. Wij voelen ons verbonden met onze doelgroepen. Wij zien hun als onze medemensen, onze familie en ons volk. Zij zijn geen object voor onze professionals: ze zijn onze stakeholders en onze zakenpartners. Wij schrijven mensen niet af. Ieder mens hoort er bij en ieder mens is nuttig en nodig.
Onze hoge mate van betrokkenheid bij onze maatschappij komt ook voort uit de Kenonja-gedachte.

Diakonja: dienstbaarheid.
Wij zetten ons in voor onze medemens in dienstbare houding. Ieder mens verdient onbevooroordeeld bejegend en behandeld te worden. Respect voor anderen staat daarom binnen Kémi hoog in het vaandel. Wij helpen anderen hun leven te verbeteren met ons werk maar voelen ons nooit beter dan anderen. De bescheidenheid en de uitermate gastvrijheid van Kémi-medewerkers weergeven hun dienstbare harten. Ook het graag delen met anderen: wat in ons bedrijf zichtbaar is, komt voort uit de Diakonja-gedachte.