Werkwijze Kémi Ra consultancy

Kémi hanteert een algemene methodiek in bijna alle projecten en opdrachten. Deze methodiek of anders gezegd werkwijze bestaat uit de volgende elementen:

> Verkennen
Alle activiteiten van Kémi beginnen met een verkenning. De verkenning dient een beeld te geven over de opdracht waarmee Kémi Ra aan de slag moet en de omgeving van de opdracht en de betrokken actoren.

> Draagvlak creëren
Dat is een structurele activiteit van Kémi. Draagvlak versoepelt de projectactiviteiten en vergroot het effect van de resultaten.

> Interveniëren
Projectactiviteiten en methodieken zijn gebaseerd op de aard van het probleem en de omstandigheden van de probleemhouders. Kémi bedenkt altijd eenvoudige oplossingen en gewone interventies.

> Overdragen
Kémi werkt graag met een professionele organisatie samen. Aan het eind van een project worden de resultaten en de gebouwde ervaring en contacten overgedragen aan de professionele organisatie: continuïteit is hierdoor gegarandeerd.