Zorg Bindt Apeldoorn

Project is in december 2013 afegrond. De methodiek en de ideeën voor vervolg zijn verder uitgewerkt in het project VARIIS/klerurijk Apeldoorn van de gemeente Apeldoorn

Inhoud:

Professionals in de zorg doen hun werk met plezier!

Doelstellingen

• Optimaliseren van interactie tussen allochtone/ autochtone cliënten en
   collega`s!
• Ontwikkelen van interculturele vaardigheden.
• Bereiken en betrekken van doelgroepen.
• Aannemen en behouden van collega`s.
• Management en beleid.

Het project is afgerond met een methothie die ontwikkeld is door Ragaiy Sinout en vormt de basis voor "Cultuur Sensitief Werken in de zorg" waarmee de gemeente Apeldoorn en andere organisaties nog bezig zijn.

Deze methodiek is gebaseerd op drie elementen:  Werken aan interculturalisatie van organisaties, Werken aan de doelgroepen en een Marktomgeving creëren ombeide elkaar te laten ontmoeten. 

 

 


Diensten:

> Telefonisch advies

> Advies op locatie

> Bemiddeling

> Trainingen

 

Opdrachtgever:

Gemeente Apeldoorn

Partners:

'S Heeren Loo

ArtzAdvies

Kémi Ra

Gezonde Families in de wijk! Bekijk project
Transformatoren voor Begrip Bekijk project
Projecten door Kémi Ra Bekijk meer