Wijze woorden voor wijze en niet-wijze mensen!

"Zalig is hij, die zich geen verwijten maakt bij hetgeen hij goed acht."

******

"De liefde laat geen ruimte voor angst; volmaakte liefde sluit angst uit"

******

Als je faalt, ben je misschien teleurgesteld, maar je bent gedoemd als je het niet probeert!

******

Als je geen ei durft te breken, eet je nooit een gebakken ei (Oudegyptisch spreekwoord)

******

Als een ei van binnen uit breekt, komt een leven te voorschijn! Breek je een ei van buiten, veroorzaak je de dood (Ragaiy :))

******