Skip to content

Jean Monnetpark 55 7336 BB Apeldoorn     tel: 06 – 44 77 80 84     info@kemi.cc

Over Kémi

Kémi Ra Consultancy is een sociale onderneming die zich bezig houdt met sociaal-maatschappelijke vraagstukken en de integratie in ons Kleurrijke Nederland. Kémi is een netwerk van bevlogen en betrokken professionals, vrijwilligers en stagiairs die zich inzetten voor een beter leven voor onze medemensen. Rol de pagina verder door en lees meer tot Naam&Logo!

Kémi is ook lid van de werkgroep Winc: Werkgroep intercultureel is een samenwerkingsverband van diverse partijen die zich inzetten voor mensen met verschillende culturele achtergronden en/of Kunst en Cultuur.

 

*******

Visie Kémi

Wij doen ons best om te focussen op de zin van ons werk als bedrijf. Staan wij stil bij wat wij wel of niet doen? Zo ja, dan zijn wij op de goede weg. Anders veranderen wij de koers van het “schip”. Wij doen niet aan acquisitie: wanneer wij ergens nodig zijn, worden wij geroepen.
Wij hechten vele waarde aan de doelstellingen van onze opdrachtgevers. Wij accepteren geen opdrachten die ons uitsluitend financieel voordeel opleveren: ons werk moet het leven van anderen ook verbeteren, niet alleen dat van ons.

Kémi put haar visie uit de oude Koptische spirituele tradities. De Koptische tradities inspireerde de wereld in de eerste 5 eeuwen van onze jaartelling.
De basis principes voor de visie van Kémi komen voort uit drie spirituele Koptische begrippen: Mettanja (gedachten vernieuwen), Kenonja (Gemeenschapszin) en Diakonja (Dienstbaarheid). 

Mettanja: het vernieuwen van gedachten.

Wij proberen elke dag onze gedachten te vernieuwen en niet op basis van vooroordelen anderen te bejegenen, te benaderen of te behandelen! 

Kenonja: gemeenschapszin.
Wij geloven dat ieder mens goed is: tenzij deze mens zijn/haar best doet om het tegenovergestelde te bewijzen. Wij voelen ons verbonden met onze doelgroepen. Wij zien hun als onze medemensen, onze naasten en ons volk. Zij zijn geen object voor onze professionals: ze zijn onze stakeholders en onze zakenpartners. Wij schrijven mensen niet af. Ieder mens hoort er bij en ieder mens is nuttig en nodig.
Onze hoge mate van betrokkenheid bij onze maatschappij komt ook voort uit de Kenonja-gedachte.

Diakonja: dienstbaarheid.
Wij zetten ons in voor onze medemens in dienstbare houding. Ieder mens verdient onbevooroordeeld bejegend en behandeld te worden. Empathie staat daarom binnen Kémi hoog in het vaandel. Wij helpen anderen hun leven te verbeteren met ons werk maar voelen ons nooit beter dan die anderen. De bescheidenheid en de uitermate gastvrijheid van Kémi-medewerkers weergeven hun dienstbare harten. Ook het graag delen van ideeën met anderen, wat in ons bedrijf zichtbaar is, komt voort uit de Diakonja-gedachte.

***********

Missie Kémi

Immigratie is een ingrijpend veranderingsproces dat gevolgen heeft voor zowel de migrant als voor de ontvangende samenleving. De grootste uitdaging voor migranten en voor de samenleving is dat iedereen kan meedoen. Echter, sommige mensen zijn beter in staat zich aan te sluiten bij het maatschappelijk verkeer dan anderen. Kémi gelooft dat een goede aansluiting tussen het individu en de maatschappij de hoeksteen is van vrede en welvaart voor iedere maatschappij. Mensen worden beter, voelen zich thuis en geven wat ze kunnen voor een betere toekomst voor zichzelf en voor hun omgeving. Voor een betere toekomst heb je mensen nodig, eerder dan stenen of technologieën. wij bouwen en ontwikkelen aan mensen!

Kémi vindt het bereiken en betrekken van mensen erg belangrijk voor het in goede banen leiden van veranderingen die door de migratie optreden in de samenleving. Kémi wil dat mensen zich goed voelen in hun nieuwe land en vanuit hun talenten een bijdrage leveren aan deze samenleving. Creativiteit, actieve betrokkenheid en positieve houding van alle betrokkenen zijn hierin van groot belang. Bereiken, betrekken, versterken en binden zijn kernbegrippen voor de missie van Kémi.

Kémi werkt ook aan ombuigen van overtuigingen om steeds een stap vooruit te zetten naar een betere toekomst. Vrede in onze maatschappij is ons einddoel: sociale orde in de termen van sociologie!

Kémi houdt zich bezig met de volgende thema`s:

• Integratie; meer inzicht in een menselijk proces. Wij helpen migranten om de nieuwe context waarin zij leven te proberen begrijpen en hiermee omgaan.

• Interculturele Communicatie; werken aan een positieve houding. Migratie brengt met zich vele psychosociale problemen mee. Wij proberen migranten en professionals dat te laten beseffen.

• Transculturele dilemma`s; zoek de werkelijkheid, dat bevrijdt. Je kunt hier wensen om naar jouw werk met een dromedaris te willen gaan, maar dat werkt niet. De wegen hier zijn hiervoor niet geschikt. dat geldt voor het slaan van vrouwen en kinderen en alle ander migratiedillema’s. 

• Polarisatie en Radicalisering; voorkomen is beter dan genezen. Kleine gemeenschappen hebben een belangrijke verantwoordelijkheid in het tegengaan van radicalisering, maar ook de hele maatschappij heeft hierin een rol. 

*********

Methodiek

Kémi hanteert een algemene methodiek in bijna alle projecten en opdrachten. Deze methodiek of anders gezegd werkwijze bestaat uit de volgende elementen: Verkennen, Draagvlak creëren, Interveniëren en Overdragen.

Op verzoek van ons lid Nasteeha voegen wij in 2022 “Verbinden” toe als een extra element in onze werkmethodiek maar ook als een doel voor Kémi, volgens haar!

**********

Naam, logo en achtergrond

“Kémi” is het Oudegyptisch woord voor “Het vruchtbare welvarende land” en is de enige Egyptische naam van Egypte 🙂 Kémi verwijst naar Nederland van nu! Het logo is een schot in de roos met pijl en boog. Het logo symboliseert doelgerichtheid en doeltreffendheid. De drie kleuren van het logo, rood/wit/blauw spreken voor zich: de kleuren van de Nederlandse vlag.
Kémi is opgericht door Ragaiy Sinout. Ragaiy is gediplomeerd Master Migratie- en Integratiestudies aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (Sociologie) met een onderzoek naar de houding van vluchtelingen ten opzichte van Nederland en Nederlanders, getiteld: “Leven tussen nostalgie en hoop”. 
Sinds maart 2021 is hij gecontracteerd gastdocent Culturele Diversiteit aan de Hoge School Arnhem en Nijmegen (pabo). 
Ragaiy was in 2019 de Vredesambassadeur van Apeldoorn.
Ragaiy voert de opdrachten uit samen met een aantal bevlogen freelancers en vrijwilligers die dezelfde idealen en dezelfde positieve houding uitdragen.
Deze groep freelancers en vrijwilligers heeft de kennis en praktijkervaring om toepasbare oplossingen te bedenken voor de dilemma`s die door immigratie en integratie kunnen ontstaan.
De professionals die Kémi inzet, zijn net zo kleurrijk als de wereld waarin wij leven!