Gezonde Families in de wijk! is een outreachend project met als doelgroep: kwetsbare jongeren. Het project werd uitgevoerd in opdracht van de GGD, in het kader van Gezond in de Wijk (een regeling van het Rijk) en onder toezicht van de gemeente Apeldoorn, Pharos en Platform31. In de periode tussen 2014 en 2019.

Doelstelling: een specifieke groep jongeren die hulp nodig heeft, vinden, coachen en hulpverlening laten accepteren. Dit project wordt uitgevoerd door professionals van Kémi en een peer-group. De peer-group bestond uit ervaringsdeskundigen en hadden al contacten met de doelgroep van het project.

Daarnaast bad het project ondersteuning aan organisaties die bezig zijn met jeugd. Deze ondersteuning is in de vorm van helpen bij het bereiken en betrekken van moeilijk bereikbare cliënten. Ook organiseerde Kémi workshops voor professionals om kennis en ervaring van het project te delen.

Project is eind 2018 afgerond: “Wij spreken onze waardering uit voor de wijze waarop het project is uitgevoerd, geëvalueerd en gedeeld met het maatschappelijk middenveld. Het project geeft waardevolle (methodische) inzichten.” Aldus de opdrachtgever

Project is als een goed praktijkvoorbeeld voorgedragen door Pharos