Kémi coördineert een vrijwilligersnetwerk van ongeveer 32 mannen en vrouwen uit 19 etnische groepen in Apeldoorn. Het netwerk zorgt voor het overbrengen van informatie vanuit de gemeente naar hun achterban, op de manier waarop de groepen gewend zijn om informatie te ontvangen. Het netwerk zorgt ook voor het wegnemen van spanningen onder etnische groepen bij nationale of internationale spanningen.

Het netwerk komt eens in de zes weken bij elkaar. De bijeenkomsten zijn besloten. Gemiddeld aantal aanwezigen per bijeenkomst is 25 leden. Kandidaat-leden mogen altijd aanschuiven. Een professional of meer professionals uit het werkveld is/zijn (bijna) altijd de gastspreker(s).

De methodiek is door het rijk gekopieerd als goed voorbeeld voor de preventie van radicalisering.

Het netwerk is een instrument van de gemeente Apeldoorn. Kémi zorgt voor de coördinatie, het ondersteunen van de vrijwilligers, voor de vervanging en voor het organiseren van bijeenkomsten.